Diagonalt

Diagonalt

En forening som har fokus på motorisert miljø som et lifestyle med holdning. Målet var å skape et konsept som kan sterkt konkurrere på et internasjonalt nivå. Skape et sted å gå for entusiaster, med fellesinteresser og sympati. Skape mer oppmerksomhet rundt denne unike menneskegruppen der alle brenner for bil. Litt på hver sin egen måte, men alle like mye.

desagn_studio_background
Logo for Diagonalt

desagn_portfolio_diagonalt_6
desagn_portfolio_diagonalt_5
desagn_portfolio_diagonalt_9

desagn_portfolio_diagonalt_4
Visuel Profil for Diagonalt
desagn_portfolio_diagonalt_1
desagn_portfolio_diagonalt_12
desagn_portfolio_diagonalt_18
desagn_portfolio_diagonalt_15